Lydia Palij-Ukrainian writer.

by

Link to the event/ланка до події
https://zoom.us/j/93247107131…
Meeting ID: 932 4710 7131
Passcode: 854263A

Public reading with Ukrainian Canadian writer, poet and artist Lydia Palij
Introduction by Olga Khometa, Ph.D. Candidate in the Department of Slavic Literatures and Languages at the University of Toronto.
Moderator Uliana Hlynchak, Head of UCAF programming, journalist, producer at Ukrainianan TV Network KONTAKT

Авторські читання з поетесою, письменницею та мисткинею Лідією Палій
Вступне слово – Ольга Хомета, докторант в ділянці славістики в університеті Торонто
Уляна Глинчак, Голова програмного комітету КУМФ, продюсер, українська телемережа Контакт ТБ.

Author’s Bio:
Lydia Palij of Toronto is a Ukrainian writer and translator who has dedicated much of her time to bringing the unique voices of Ukrainian authors to readers across Canada. After graduating from the University of Toronto and the Ontario College of Art, she painted, exhibited paintings and photographs, illustrated books, made posters, and traveled extensively. Lydia Palij carried out long-term educational work in Plast. Lydia was an active participant in the literary life of the diaspora. Her literary work consists of prose, articles, essays, criticism, translations. Lydia published nine books of prose and poetry in Ukrainian and English. Lydia received the Tychyna Ukrainian Literary Prize in Kyiv in 1995.
Lydia also worked in the English-speaking world to publicize the Ukrainian cause: as a member of the International PEN Club (Writers in Prison), she adopted Ukrainian prisoners. She brought eight writers from Ukraine to participate in the International Authors’ Festival in Toronto. For public work in 2002 she was awarded the Jubilee Gold Medal.

Olga Khometa was born in the town of Chernivtsi, Ukraine. She grew up in Odessa, then lived in Kyiv and Boston. Olga holds a Master’s degree from the University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine. She also completed a program in Ukrainian studies at the Harvard Ukrainian Research Institute. Olga currently lives in Toronto where she is doing her Ph.D. program in Ukrainian and Russian literatures at the university of Toronto. She is working on her dissertation entitled Politics of Style: Late Modernism in Ukrainian and Russian literatures in the 1930s. Besides her academic work, Olga does poetry translations from English into Ukrainian and writes her own poetry in Ukrainian. Olga is co-organizer of the series of literary readings Contemporary Ukrainian Diaspora and Émigré Literature during 2020-21 organized by the Toronto-based gallery KUMF.

Ліда Палій народилася у 1926 в Україні. Письменниця, поет, маляр, суспільний діяч. Cкінчивши студії в Торонтонськім Університеті та Ontario College of Art малювала, експонувала картини і фотографії, ілюструвала книжки, виготовляла плакати, широко подорожувала. Провадила довголітню виховну працю в Пласті.
Aктивний учасник літературного життя діяспори – писала прозу, статті, есеї, критики, переклади, видала дев’ять збірок прози і поезії українською та англійською мовами. Одержала українську літературну премію ім.Тичини в Києві 1995 р. Для розголосу української справи працювала теж в англомовному світі: як член міжнародного “ПЕН-клубу” (Письменники у в’язниці) адоптувала українських в’язнів. Зуміла спровадити восьмеро письменників з України до участі в “Міжнародному Aвторському Фестивалі” в Торонто. За суспільну працю у 2002 році нагороджена Ювілейною Золотою Медаллю.

Ольга Хомета – дослідниця літератури. Народилася в місті Чернівці, жила на Тернопільщині, тоді в Одесі, в Києві і в Бостоні. Зараз живе в Торонто. Здобула ступінь бакалавра та магістра в університеті Києво-
Могилянська академія. Закінчила програму з українcьких студій в Гарвардському університеті. Зараз Ольга працює на кафедрі славістики Торонтського університету. Пише дисертацію про художні стилі в українській та російскій літературі, які виникають в умовах тоталітаризму в 1930х рр. До карантину, гастролювала Північною
Америкою і Канадою з доповіддями про Павла Тичину і Миколу Бажана на славістичних конференціях. Поза академічною та викладацькою діяльністю, Ольга перекладає поезію з англійської і пише свою поезію українською. Ідейниця, співорганізаторка та учасниця проєкту Сучасна українська література в діаспорі та
еміграції.
Please support this project financially using the link https://kumfgallery.com/donate/, or by becoming a member of the Ukrainian-Canadian Art Foundation via the link https://kumfgallery.com/membership/
Viewers in Canada can also donate by clicking DONATE on UCAF’s Facebook page https://www.facebook.com/ukrainiancanadianartgallery.
Підтримайте, будь ласка, цей проєкт фінансово через https://kumfgallery.com/donate/, або ж ставши членом Канадсько-Української Мистецької Фундації https://kumfgallery.com/membership/
Глядачі з Канади можуть також скласти пожертву натиснувши DONATE на Фейсбук-сторінці КУМФу
https://www.facebook.com/ukrainiancanadianartgallery.