O.Rapita and M.Dragan-Piano Duo

by

You can watch the live stream here.

The famous Ukrainian pianists, professors of the Mykola Lysenko Lviv National Academy of Music Oksana RAPITA and Myroslav DRAGAN have been performing as a piano duo since 1994. Their debut took place at the International Festival of Contemporary Music “Contrasts” in Lviv.
The duo’s repertoire is extremely broad. On the one hand, these are the works of prominent classical composers, such as J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Schubert, B.Bartók, P.Hindemith, I.Stravinsky and others. On the other hand, Oksana Rapita and Myroslav Dragan promote works by contemporary composers such as M.Skoryk, Y.Stankovych, H.Lyashenko, V.Runchak, O.Shchetynsky, W.Rihm, R.Wallin, T.Riley, E.Knapik.
At the invitation of the contemporary Ukrainian composer Volodymyr Runchak, the duo made several tours within the international project “New Music in Ukraine”. Thanks to O.Rapita and M.Dragan, premieres of works by S.Veress, W.Rihm, E.Knapik, M.Panayotov, Y.Stankovych, I.Shcherbakov, H.Lyashenko, M.Skoryk, A.Nikodemovych (A.Nikodemowicz) took place in Ukraine.
As a duo, O.Rapita and M.Dragan have been participants of the numerous music festivals such as “Contrasts”, “Virtuosos”, “Kyiv Music Fest”, “Music Premieres of the Season”, “Two Days and Two Nights of New Music”, “Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk ” (“Andriy Nikodemovych – Time and Sound”), as well as Franz Schubert music festivals in Germany and Switzerland.
Oksana Rapita and Myroslav Dragan’s collaboration with Myroslav Skoryk is an important part of the duo’s biography. The collaboration was embodied in CD recordings of M.Skoryk’s music, and numerous concerts where the Maestro often appeared on the stage as a conductor.
In 2009, the duo was honoured with the Stanislav Lyudkevych award for outstanding achievements in creative work.On Sunday, May 30, 2021, 1:00 PM EST in North America, and 20:00 in Ukraine, Oksana Rapita and Myroslav Dragan will perform in the Virtual Concerts Series of the Ukrainian-Canadian Art Foundation. The concert will be broadcast LIVE from the UCAF Facebook page https://www.facebook.com/ukrainiancanadianartgallery. Please support this project financially using the link https://kumfgallery.com/donate/, or by becoming a member of the Ukrainian-Canadian Art Foundation via the link https://kumfgallery.com/membership/.
Thanks for your support! Project manager – Taras Brylynskyy

Відомі українські піаністи, професори Львівської Національної Музичної Академії ім. Миколи Лисенка Оксана РАПІТА і Мирослав ДРАГАН виступають фортепіанним дуетом з 1994 року. Їхній дебют відбувся на Міжнародному Фестивалі сучасної музики “Контрасти” у Львові.
Репертуар дуету є надзвичайно широкий. З одного боку, це твори видатних комопозиторів-класиків, таких як Й.С.Бах, В.А.Моцарт, Ф.Шуберт, Б.Барток, П.Гіндеміт, І.Стравинський та ін. З іншого боку, Оксана Рапіта і Мирослав Драган популяризують твори сучасних композиторів, таких як М.Скорик, Є.Станкович, Г.Ляшенко, В.Рунчак, О.Щетинський, В.Рім, Р.Валлін, Т.Райлі, Е.Кнапік тощо.
На запрошення сучасного українського композитора Володимира Рунчака дует здійснив ряд гастрольних поїздок в межах міжнародного проєкту “Нова музика в Україні”. Завдяки О.Рапіті та М.Драганові відбулися прем’єрні виконання в Україні творів Ш.Вереша, В.Ріма, Е.Кнапіка, М.Панайотова, Є.Станковича, І.Щербакова, Г.Ляшенка, М.Скорика, А.Нікодемовича та ін.
Як дует, О.Рапіта та М.Драган є учасниками музичних фестивалів “Контрасти”, “Віртуози”, “Київ Музик Фест”, “Музичні Прем’єри Сезону”, “Два Дні й Дві Ночі Нової Музики”, “Андрій Нікодемович – Час і Звук”, а також фестивалів музики Франца Шуберта в Німеччині та Швейцарії.
Особливою сторінкою творчої біографії Оксани Рапіти і Мирослава Драгана є співпраця із Мирославом Скориком, яка втілилася у записах компакт-дисків з музикою композитора, та чисельних концертах, часто за участі самого Маестро як диригента.
У 2009 році за визначні досягнення у творчій діяльності дует був нагороджений премією ім. Станіслава Людкевича.У неділю, 30 травня 2021 р., 1:00 PM EST у Північній Америці, а 20:00 в Україні, Оксана Рапіта і Мирослав Драган будуть виступати у Серії Віртуальних Концертів Канадсько-Української Мистецької Фундації. Трансляція концерту відбуватиметься НАЖИВО на Фейсбук-сторінці КУМФу https://www.facebook.com/ukrainiancanadianartgallery.Підтримайте, будь ласка, цей проєкт фінансово через https://kumfgallery.com/donate/, або ж ставши членом Канадсько-Української Мистецької Фундації https://kumfgallery.com/membership/.
Дякуємо за підтримку! Менеджер проєкту – Тарас Брилинський